Spring naar content
Artikel

Enthousiasme voor nieuwe samenwerking WDODelta en ADS Groep

Erik Wiggers, projectmanager van het waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDODelta) en Jean-Paul Adema, projectmanager bij ADS Groep zijn geanimeerd in gesprek over een nieuwe wijze van samenwerking. En hoe dat bevalt. Deze nieuwe samenwerkingsvorm is ontstaan, mede onder invloed van de marktvisie, vanuit de Unie van Waterschappen. Duurzaamheid is hierin een kernwoord. Het WDODelta heeft dit vertaald in ‘langdurig partnerschap’. Want zo redeneerde het waterschap, als we langer (goed) met elkaar samenwerken, dan:

Erik Wiggers &
Jean-Paul Adema

  • Gaan wij met de marktpartijen gezamenlijk een leertraject in, waardoor we continue kunnen leren en verbeteren in het projecten. 
  • Krijgt slim en duurzaam ontwerpen en uitvoeren hierin een prominente rol.
  • Wordt de kennis gebundeld. We kijken vroegtijdig samen naar de opgave, elkaars belangen, naar de risicoverdeling en een eerlijke prijs voor eerlijk werk.

Het klinkt bijna ideaal. Het mooie is, het blijkt in de praktijk goed uit te pakken. Deze veelbelovende ervaringen zijn door Wiggers en Adema inmiddels opgedaan bij de renovatie van het gemaal Halfweg in Giethoorn. Gemaal Halfweg is een monumentaal gemaal dat dateert uit 1937. Dit bouwteam loopt nu al 1,5 jaar. Wiggers geeft aan hoe mooi hij het vindt dat ADS Groep leergierig is en denkt in oplossingen. We hebben van te voren bepaald wat de gezamenlijke belangen- en ieders eigen belangen zijn. Gaandeweg het proces toetsen we hoe we hiermee omgaan dus “niet keihard welles-nietes spelen”. Wel gezamenlijk bespreken hoe we het hadden bedoeld, vult Adema aan.

Per fase bepalen we welke product(en) we gaan maken, welke uitgangspunten in ontwerp, tijd en geld van belang zijn en ronden dit ook per fase af. WDODelta wil wegblijven van het laagste prijs mechanisme. Zij kiest, conform de principes van de marktvisie, voor een gezonde bouwkolom. Dat is kenmerkend voor dit waterschap, zegt Adema. We werken samen op basis van een open communicatie, ook in de kosten. Dat geeft ontspanning en duidelijkheid. Zo te werken heeft een meerwaarde voor WDODelta, aldus Wiggers, “onze vijver wordt op deze manier uitgebreid”. De vijver van kwalitatief goede aannemers met de juiste houding en gedrag.

Arnold Companje - uitvoerder LR DEF

Uitvoerder
Arnold Companje

Deze wijze van samenwerking vergt kwetsbaarheid voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. “Als er fouten gemaakt worden, dan neemt ADS Groep zijn verantwoordelijkheid, ze zijn er open over en stellen verbeteringen voor. Ontbrekende kennis wordt gelijk in huis gehaald”, stelt Wiggers. Adema geeft aan dat het WDODelta zich kwetsbaar toont door informatie te delen over hun interne organisatie en de wensen en belangen die daar leven. De beheerorganisatie wordt onder andere daarom in het hele proces betrokken. Dit versoepelt de interne overdracht naar de beheerders bij ingebruikname enorm.

Als je langdurig en hecht met elkaar samenwerkt, zijn jullie dan niet bang teveel in elkaar verstrengeld te raken? Met alle onwenselijke gevolgen van dien? In de soft skills, in de menselijke verhoudingen, mag het hecht, heel hecht, zijn. Maar we blijven wel zakelijk, antwoordt Wiggers. Adema gaat hierop door, we borgen die zakelijkheid door relevante onderwerpen voor we starten te bespreken en te vervatten in afspraken. We houden ons hieraan en als er onduidelijkheid is over bepaalde zaken dan escaleren we zo nodig. Het gebruik van ons de-escalatiemodel helpt ons om goede feedback en uitsluitsel te krijgen op punten die onduidelijk zijn.

Het WDODelta heeft nog genoeg uitdagingen die ze met de nieuwe samenwerking beoogt. In de toekomst wil het waterschap bijvoorbeeld meer inzetten op standaardisatie. Daardoor wordt de voorspelbaarheid in tijd en uitgaven groter. Dit is nu nog lastig omdat het -zeker in het geval van het gemaal Halfweg- unieke objecten zijn. Toch is het zeker mogelijk een aantal elementen van het proces en de producten te standaardiseren. Daarnaast vindt het WDODelta dat er nog teveel faalkosten ontstaan door onvoorziene situaties. Dat betekent natuurlijk iets voor onze begroting. Deze is nog onvoldoende voorspelbaar. Projecten moeten wel betaalbaar blijven en tegelijkertijd rendabel zijn voor alle belanghebbenden.

Wat beide mannen in nagenoeg dezelfde bewoordingen over deze samenwerking zeggen is: “wat om de samenwerking hangt is plezier in je werk- en vertrouwen hebben in elkaar”. Het is- en blijft mensenwerk. Als je plezier en vertrouwen hebt dan ga je de volgende dag weer fris aan de slag. We hebben mensen aan het werk die de samenwerking ook waar maken. Wiggers wijst op de gezamenlijke app van het gemaal Halfweg, de foto’s die hierin langskomen, en ook op de sociale media van ADS Groep rondom dit project. Je merkt dat de mensen trots zijn op hun werk, op wat ze tot stand gebracht hebben. Dat geeft verbinding en daarvoor kom je bij elkaar!

Meer weten over dit project? Renovatie Gemaal Halfweg Giethoorn - ADS Groep