Spring naar content

Samenwerking

Onze opdrachtgevers en ketenpartners aan het woord

In de 75 jaar dat ADS Groep bestaat, hebben we een grote portfolio aan opdrachtgevers en ketenpartners opgebouwd waar we trots op zijn. Hoogwaardige kwaliteit en doen wat we beloven vinden we belangrijk. Hieronder lees je de verhalen van onze partners Dormio Group, Hoppenbrouwers Techniek, Waterschap Vallei en Veluwe en BPD Groep. Wat een mooie opdrachten hebben we samen gecreëerd en we stoppen nog lang niet!

Samenwerking Dormio Group
en ADS Groep

Partners in hoogwaardige kwaliteit

Dormio Group ontwikkelt luxe vakantieresorts en hotels op toeristische toplocaties en is daarbij verantwoordelijk voor de verkoop, verhuur en het beheer van de vakantiewoningen, appartementen en hotelkamers. Voor een nieuw Dormio-resort in het Zeeuwse Nieuwvliet-Bad realiseert ADS Groep 124 vakantiewoningen en een hoofdgebouw met receptie, restaurant/bar, speelruimte, snackbar en een bescheiden binnenzwembad. “Voor ons zijn hoogwaardige kwaliteit en afwerking heel belangrijk. ADS Groep ondersteunt ons in die kwaliteitsvisie met onberispelijk vakmanschap.”

 

Twee jaar geleden maakte Don van Schaik, CEO bij Dormio Group, voor het eerst kennis met ADS Groep. Een bouwpartner uit Goor voor een project in Zeeuws-Vlaanderen voelde niet meteen logisch, maar al na een paar gesprekken dacht hij daar heel anders over. “Er was een duidelijke klik”, licht Don toe. “Waar het met andere bouwpartijen op dat moment niet verder kwam dan praten, herkenden we in ADS Groep een cultuur van aanpakken en doen. Precies wat we nodig hadden. Daarnaast toonden ze aan dat zij – met name door de inzet op prefab bouw – al succesvol actief waren in heel Nederland. Daardoor kwamen we in ongehoord tempo tot elkaar.”

 

Kwaliteitsvisie
Eén van de punten waarmee Dormio zich onderscheidt in de markt is de hoogwaardige bouwkwaliteit van vakantiewoningen. “En de grote diversiteit aan gebouwen op onze resorts”, vult Don aan. “In Nieuwvliet-Bad krijgen wij bijvoorbeeld 14 verschillende type woningen. Stuk voor stuk tijdloos en haarfijn passend binnen de omgeving, maar wel allemaal met eigen specificaties. Natuurlijk kun je zo’n omvangrijk project aanvliegen door een bouwbedrijf te voorzien van een strak bestek waarin ieder detail op voorhand staat beschreven. Maar wij kiezen er bewust voor om in een bouwteam te zoeken naar een optimum. Daarvoor is het essentieel dat een bouwpartner onze kwaliteitsvisie begrijpt en deelt.”
Hoewel de bouw in Nieuwvliet-Bad nog in volle gang is, heeft ADS Groep zich volgens Don op dat punt al bewezen. “Voor ons zijn hoogwaardige kwaliteit en afwerking heel belangrijk”, geeft hij aan. “Die vind je uiteraard in de keuze van materialen en de inrichting, maar evenzeer in hetgeen je niet direct ziet en wél zorgt voor een gevoel van comfort. ADS Groep ondersteunt ons in die kwaliteitsvisie met onberispelijk vakmanschap.”

 

Elkaar iets gunnen
Wat Don vooral waardevol vindt aan de samenwerking, is dat ze elkaar merkbaar een goed resultaat gunnen. “Er zitten altijd veel open eindes aan zo’n project”, legt hij uit. “En als je met elkaar van start gaat, weet je nog lang niet alles. Dan heb je partners nodig die goed meedenken en onderweg kunnen schakelen in hun aanpak. Dat is precies hoe ik ADS Groep nu zie.” Dat betekent overigens niet dat er nooit een verschil van inzicht of een stevige discussie is, benoemt Don. “Maar juist dan komt het belang van die werkcultuur om de hoek kijken: zoeken naar consensus en met elkaar wíllen komen tot een oplossing voor elke nieuwe uitdaging. In mijn optiek vormt dat de sleutel voor ons gezamenlijke succes en gelukkig heeft ADS Groep aangetoond over dezelfde mindset te beschikken.”

 

Positief bewezen
Volgens planning worden de woningen en het hoofdgebouw in Nieuwvliet-Bad opgeleverd in de eerste helft van 2023. “ADS Groep zorgt er nu voor dat de kwaliteit die we in het ontwerp voor ogen hadden in de bouw tot uiting komt. Als dat straks is gelukt – en daar heb ik alle vertrouwen in – dan ben ik heel trots op wat er staat qua bouwkwaliteit: vakantiewoningen die zich echt onderscheiden in de markt én zo goed zijn afgewerkt dat we zelf ook op het gebied van onderhoud en service worden ontzorgd.”

Don verwijst in dat kader naar de moeilijke tijden die bouwend Nederland op dit moment doormaakt. “Als opdrachtgever sluiten wij onze ogen niet voor de dilemma’s waarmee zij nu worstelen, zoals sterk oplopende prijzen en levertijden. Toch lijkt ADS Groep tot nu toe zeer goed in staat om dit project binnen redelijke voorwaarden en volgens planning te bouwen. Dat mag je gerust een prestatie noemen.” Don benadrukt dat je in lastige tijden je partners het best leert kennen. “Daarin heeft ADS Groep zich positief bewezen. En als ze doorgaan op deze weg – samen met opdrachtgevers tot een optimaal resultaat willen komen – dan ben ik ervan overtuigd dat ADS Groep niet alleen nu goede projecten maakt, maar dat ook decennialang kan blijven doen.”

ormio-nieuwvliet-bad2
Nieuwvlietbad LR-25

Vakmanschap en plezier centraal in partnerschap met Hoppenbrouwers Techniek

'Waterwereld trekt ons al 15 jaar naar elkaar toe'

In ruim honderd jaar groeide Hoppenbrouwers Techniek van eenmanszaak in elektrotechniek naar een allround technisch dienstverlener. Sinds 2005 richt het bedrijf zich ook nadrukkelijk op de waterwereld: het startpunt voor een hecht partnerschap met ADS Groep. “We weten elkaar blindelings te vinden.”

Een calculatie voor een gezamenlijk project met ADS Groep – toen nog Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw – is het eerste werk dat Roel Hoosemans zich binnen Hoppenbrouwers Techniek herinnert. De huidige directeur Water, Infra & Industrie startte in 2005 bij Hoppenbrouwers als werkvoorbereider. Het eerste project dat de twee partijen daadwerkelijk samen oppakten, was voor Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in 2007: een multidisciplinair project waarin Hoppenbrouwers de elektrotechniek en procesautomatisering voor zijn rekening nam en ADS de bouw en werktuigbouw.

“In die rolverdeling waren we toen al ijzersterk”, vertelt Roel. “Want juist in grote multidisciplinaire werken versterken wij elkaar. Zeker in die eerste jaren merkte ik dat concurrenten huiverig waren als de combinatie ADS/Hoppenbrouwers meedeed aan een aanbesteding. Die begintijd vormt nog steeds een mooie basis voor ons partnerschap.”

Bewust gekozen voor water
Met circa 160 kilometer tussen de kantoren in Goor en Udenhout was de nauwe samenwerking niet meteen vanzelfsprekend. “Toch is afstand nooit een discussiepunt geweest”, stelt Roel. “We stapten in de auto en zochten elkaar op. Alsof iets ons al 15 jaar naar elkaar toetrekt. En wat dat dan is? Natuurlijk leveren we allebei kwalitatief goed werk, kijken we slim naar oplossingen en houden we elkaar scherp. Maar de echte reden is volgens mij dat we ooit allebei heel bewust kozen voor de wereld van water. Ik denk dat we elkaar daarin als geen ander begrijpen, zowel op technisch vlak als vanuit de duurzaamheidsgedachte.”


Sturen op lange termijn
In de afgelopen vijftien jaar passeerden veel gezamenlijke opdrachten de revue: van  waterproductiebedrijven voor Brabant Water, tot waterzuiveringen in onder meer Hengelo en Limburg. Voor Oasen werkt het team momenteel aan een nieuw zuiveringsstation met membraanfiltratie; een innovatieve zuiveringsmethode die inspeelt op toekomstige uitdagingen als zouter wordend grondwater. “Om zulke grote projecten goed uit te voeren zijn werkplezier, vakmanschap, autonomie, verbondenheid en ondernemerschap belangrijk binnen Hoppenbrouwers”, geeft Roel aan. “Die kernwaarden herken ik ook in ADS Groep. Dat vakmanschap staat uiteraard buiten kijf, maar ook plezier in het werk staat centraal. Dat merk je niet alleen door leuke initiatieven – af en toe een frietkar op de bouw laten komen bijvoorbeeld – maar juist ook door hoe we met elkaar omgaan.”

Roel legt uit dat veel teamleden van ADS Groep en Hoppenbrouwers elkaar al minstens 10 jaar kennen. “We weten elkaar blindelings te vinden en het klikt; zowel in het veld en op de afdeling calculatie als tussen de projectleiders en het directieteam.” Dat beide bedrijven oorspronkelijk een familiebedrijf waren, helpt volgens hem ook mee. “Veel familiebedrijven sturen nadrukkelijk op de lange termijn en geloven in duurzame relaties. Dat zit in de kern van hoe wij met elkaar omgaan: we durven te discussiëren en elkaar scherp te bevragen, ondanks dat ieder zijn eigen expertise heeft. En we voelen ook allebei de vrijheid om lastige onderwerpen aan te snijden. Juist daardoor halen we in mijn optiek het beste in elkaar naar boven en komen we tot creatieve oplossingen waarmee we klanten al 15 jaar weten te raken.”

Blik naar voren
Roel is nieuwsgierig naar toekomstige uitdagingen en heeft er alle vertrouwen in die samen met ADS Groep te blijven aanvliegen. “De opgave die voor ons ligt, is dusdanig groot dat we elkaar ook echt nodig hebben”, vindt hij. “Er is een complexe transitie gaande in zuiveringsland die nieuwe aspecten in ons vakgebied brengt. Zo zullen we steeds vaker data-gedreven gaan werken en met meer aandacht voor de planeet, bijvoorbeeld door circulair te bouwen met een materiaalpaspoort.” Het is volgens Roel een bewuste keuze om ook over nieuwe ontwikkelingen met elkaar na te denken. “En elkaar daarin goed vast te houden”, benadrukt hij. “Uiteindelijk is dat – als ik onze samenwerking bekijk – hetgeen waar ik het meest trots op ben: dat we elkaar nog steeds op alle vlakken weten te vinden en op het vakgebied water als bedrijven zijn samengesmolten.”

Werk maken van de circulaire economie

'Samen voorsorteren
op de uitdagingen van de toekomst'

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. “Om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaves waarvoor we staan, is de samenwerking met partners als ADS Groep essentieel.”

Zeespiegelstijging, verdroging, extreme weersomstandigheden, hittestress … de gevolgen van de klimaatverandering nemen merkbaar toe en hebben hun weerslag op de kwaliteit van het oppervlaktewater. “Dat is precies waarvoor wij als waterschap aan de lat staan”, stelt Patrick Blom, Programmamanager Duurzaam Vernieuwen bij Waterschap Vallei en Veluwe. “En de voornaamste reden waarom we onze zorg voor veilige dijken, voldoende en schoon oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater willen aanvliegen op een maatschappelijk verantwoorde wijze.”

Dat gedachtegoed vormt een belangrijke drijfveer voor de manier waarop Waterschap Vallei en Veluwe de renovatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Terwolde uitvoert. Het doel: een toekomstbestendige Nereda-zuivering, gebouwd volgens de modulaire Verdygo-techniek, met veel zorg en aandacht voor circulariteit en duurzaamheid. “Dat verdient misschien wat uitleg”, lacht Patrick. “Nereda is een nieuwe technologie waarbij afvalwater wordt gezuiverd door bacteriën die groeien in compacte korrels. Een effectieve aanpak om het chemicaliën- en energieverbruik te reduceren. En bij een Verdygo-installatie draait het om modulair bouwen. Standaard onderdelen voor de rioolwaterzuivering worden dan aan elkaar gekoppeld en kunnen ook gemakkelijk worden verplaatst, waardoor we flexibeler inspelen op zaken als klimaatverandering en technologische innovatie. Daarnaast bouwen we dan efficiënter, leveren we betere kwaliteit onder geconditioneerde omstandigheden en veroorzaken we minder emissie.”

 

Circulaire ambities
In combinatie met de vraag om bewuste materiaalkeuzes, passend bij de principes van de circulaire economie, werd Terwolde een omvangrijke uitdaging. Daarvoor zocht Waterschap Vallei en Veluwe naar bouwpartners met kennis en ervaring op al die gebieden. Bij de aanbesteding kwam CLC Water – het samenwerkingsverband waarin naast ADS Groep ook Pannekoek GWW, Witteveen+Bos, Nijhuis Saur Industries en de Moekotte Groep vertegenwoordigd zijn – als beste uit de bus. “De partijen gaven samen uitstekend invulling aan de ambities die we in Terwolde voor ogen hadden”, geeft Patrick aan. “Daarnaast had ADS Groep aantoonbare ervaring in moduleontwikkeling en modulebouw bij Waterschapsbedrijf Limburg; de grondlegger van de Verdygo-techniek.”

In bouwteam-verband gingen Waterschap Vallei en Veluwe en CLC Water vervolgens op zoek naar duurzame oplossingen. “Om tot een goed ontwerp te komen maakten we optimaal gebruik van de specifieke kennis van alle partijen”, licht Patrick toe. “Maar duurzaamheid en circulariteit zijn niet zomaar trucjes. Je moet écht op een andere manier naar het proces kijken. Dat gebeurde binnen dit bouwteam volop: er kwamen niet-traditionele voorstellen op tafel en iedereen werd zichtbaar enthousiast als er zaken hergebruikt konden worden. Ook werden wij als opdrachtgever uitgedaagd op het gebied van materiaalkeuzes. Ik vond het heel gaaf dat het ons zo samen lukte om duurzaamheid en circulariteit concreet handen en voeten te geven in dit project.”

Gezamenlijke ontdekkingstocht
Toch vindt Patrick het heel belangrijk dat er niet alleen op projectbasis wordt gekeken naar duurzame vernieuwing. “Daarvoor moet eigenlijk continu aandacht zijn binnen de hele keten”, benadrukt hij. “Sterker nog: we moeten niet zozeer met oplossingen komen, maar juist ook met elkaar nadenken over waarvoor we die oplossingen moeten bedenken. Samen voorsorteren op de uitdagingen van de toekomst. Ik zou daarover binnen de hele branche graag vaker het gesprek aangaan.”

Precies daarom kijkt Patrick met een heel goed gevoel terug op het Congrestival dat ADS Groep organiseerde ter ere van haar 75-jarig bestaan. “Daar werden inhoudelijke onderwerpen behandeld die mij na aan het hart liggen”, vertelt Patrick. “Circulariteit, duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie, krapte op de arbeidsmarkt … trends en ontwikkelingen waarmee iedereen binnen onze sector te maken heeft. En de manier waarop dat werd behandeld heeft me geïnspireerd en aan het denken gezet over wat je als ketenpartners van elkaar nodig hebt. Het is tenslotte een gezamenlijke ontdekkingstocht.”

Volgens Patrick bewijst ADS Groep hiermee structureel in te zetten op circulariteit en duurzaamheid. “En daarmee is het ook één van de spelers die – samen met de waterschappen – de markt actief aan het veranderen is. In mijn optiek is dát waarom je er na 75 jaar nog staat en er ook over 75 jaar nog zult staan. Daar mag ADS Groep ontzettend trots op zijn. En het bewijst voor ons eens te meer: om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaves waarvoor we staan, is de samenwerking met partners als ADS Groep essentieel.”

RWZI-Noord_Leiden-30
RWZI Amersfoort
Foto RWZI Amsterdam-West

Geslaagd partnerschap BPD en ADS Groep

'ADS Groep staat voor hetgeen ze belooft'

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling realiseert aantrekkelijke leefomgevingen in Nederland en Duitsland. Sinds de oprichting in 1946 stond BPD aan de wieg van ruim 375.000 woningen, waardoor vandaag de dag circa één miljoen mensen genieten van een fijn en betaalbaar thuis in een prettige omgeving. Verschillende bouwprojecten werden uitgevoerd in samenwerking met ADS Groep. “Wij verkopen onze klanten een droomhuis en beloven hen kwaliteit. ADS Groep zorgt ervoor dat we die beloftes ook kunnen waarmaken.”

Door zich niet alleen te focussen op gebouwen, maar ook op de openbare ruimte en voorzieningen daaromheen, voegt BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling waarde toe aan een gebied. Op dit moment gebeurt dat onder meer in Utrecht, met de nieuwbouw van 90 duurzame appartementen onder de naam De Cascade: een oase van groen in Leidsche Rijn, vlak bij station Terwijde en op slechts 6 kilometer van het centrum. “Door zijn getrapte vorm is De Cascade stoer en vriendelijk tegelijk”, vertelt Senior Ontwikkelaar Berry Evers. “Aan de kant van de rondweg ervaar je een stedelijke uitstraling, maar vanuit de woonwijk aan de andere kant oogt het juist groen en zacht, met plantenbakken vol hangplanten en vrolijke bloemen. Al met al een heel mooi, maar ook ingewikkeld binnenstedelijk plan met een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid.”

“We werken graag samen met aannemers die ons ontzorgen”, geeft Berry aan. “Die ik met een boodschap kan wegsturen, wetend dat het goedkomt. ADS Groep had in het verleden bewezen zo’n partij te zijn, onder meer bij onze samenwerking aan een appartementencomplex met parkeergarage in het Utrechtse Kop van Lombok en een woonzorgcomplex plus parkeergarage in Apeldoorn. Dat vormde voor ons de aanleiding hen te benaderen voor De Cascade.”

 

Als team functioneren
Hoewel de organisaties elkaar langer kennen, was dit voor Berry persoonlijk de eerste kennismaking met ADS Groep. Als geboren Achterhoeker herkende hij een mentaliteit die hem aansprak. “Eerst goed luisteren, dan pas inhoudelijk reageren en vervolgens ook doen wat je zegt”, licht hij toe. “Nu we midden in de bouwfase zitten, maken ze dat waar in de praktijk: ADS Groep staat voor hetgeen ze beloven. Dat is zeker niet bij elke aannemer vanzelfsprekend, maar wel cruciaal voor een geslaagd partnerschap. Alles wat zij doen, straalt namelijk af op ons. Wij verkopen onze klanten een droomhuis en beloven hen kwaliteit. ADS Groep zorgt ervoor dat we die beloftes ook kunnen waarmaken.”
Omdat het altijd langjarige trajecten zijn waarin partners nauw met elkaar optrekken, heeft Berry veel aandacht voor sfeer. “We moeten als team functioneren”, legt hij uit. “Daarom zijn ook de informele momenten waardevol. Even 10 minuutjes voor een vergadering aanwezig zijn bijvoorbeeld, zodat je kunt vragen hoe iemands weekend was. Of spontaan langsgaan op de bouwplaats om even samen een rondje te lopen. Door elkaar beter te leren kennen, ontstaat vertrouwen. Dat heeft onmiskenbaar tot gevolg dat je sneller zaken naar elkaar durft te benoemen – zowel complimenten als kritische aandachtspunten – waardoor de kwaliteit verbetert.”

Dat ADS Groep dezelfde instelling heeft, ontdekte Berry letterlijk op dag 1. “Mijn eerste afspraak in Goor viel toevallig samen met een ADS-kerstborrel. Daar werd ik gelijk mee naartoe genomen. Stond ik daar aan het einde van de dag handen te schudden met mensen die ik nog nooit had ontmoet, maar waarmee ik later wel ging samenwerken. Gelijk een positief begin.”

 
Vertrouwen op het vakmanschap
De oplevering van De Cascade staat gepland voor het derde kwartaal van 2022. Wie er nu langsrijdt, ziet volgens Berry een fantastisch mooi gebouw dat langzaam uit de steigers komt. “Laatst ben ik er met de architect geweest”, zegt hij. “Voor mij altijd een belangrijke graadmeter, omdat het toch een beetje zijn kindje is. Hij liep er rond met een tevreden glimlach en zei een aantal keer dat het precies werd zoals hij had bedacht. Hetzelfde gold voor de toekomstige bewoners, voor wie ADS Groep onlangs een bewonersdag organiseerde. Daarvan word ik natuurlijk ook vrolijk, want uiteindelijk is dat waarom het draait: het plan is fantastisch, maar de uitvoering is net zo belangrijk. Daarvoor moet je echt kunnen vertrouwen op het vakmanschap van je aannemer.”

Een leidinggevende hield Berry ooit voor dat je plannen zo moet maken dat je het resultaat later trots aan je kleinkinderen wilt laten zien. “Bij De Cascade is dat zeker het geval”, stelt hij. “Ik zie het al voor me: hier heeft opa aan gewerkt. Dat is te danken aan iedereen die eraan heeft bijgedragen en wat mij betreft een compliment dat ADS Groep ook zeker in zijn zak mag steken.”

Nu Nederland de komende jaren ruim 900.000 extra woningen moet bouwen om het woningtekort tegen te gaan, gaat ook bij BPD de productie omhoog. “Waar wij voorheen het gehele voortraject in eigen huis uitvoerden, vertrouwen we zaken nu eerder toe aan onze partners”, schetst Berry de huidige situatie. “Partijen als ADS Groep zijn tenslotte prima in staat ons vanaf het Definitief Ontwerp te ontzorgen met bijvoorbeeld vergunningsaanvragen en uitvoering. Daardoor kunnen wij als ontwikkelaars sneller met nieuwe plannen aan de gang en meer volume maken. Vertrouwen op andermans vakmanschap – en dus de bewuste keuze voor kundige partners als ADS Groep – zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden.”

Artist Impression De Cascade - BPD