Spring naar content
PROJECT IN BEELD

Nieuw zuiveringsconcept voor zuiveringsstation De Put Oasen Nieuw Lekkerland

logo-Oasen-transparant_v2

Multidisciplinaire samenwerking vergt gedegen BIM-aanpak

In het karakteristieke polderlandschap van het dorp Nieuw-Lekkerland bouwt ADS Groep Water aan de toekomst van zuiveringsstation De Put van drinkwaterbedrijf Oasen. De bouw van een compleet nieuw station zal het leveren van drinkwater van onberispelijke kwaliteit waarborgen. Een prachtig project waarbij het vroegtijdig inzetten van elkaars expertise het succes van een sterk co-makership is.

voloreperor accabo. Elenis excesequost, apitat

Sjors Massar - Kasteel Rhoon - Ad Janssen 2 cropped

Aandacht voor verduurzaming

Peter Spijkerbosch is als overall-projectleider bij dit project betrokken en vertelt: “Als ADS Groep zijn we van waarde in de rol van hoofdaannemer, maar hebben we een intensieve samenwerking met onze partner Hoppenbrouwers (elektrotechnische installatie) en co-makers als Logisticon (directielevering), Brons (constructie) en Unica (HVAC) om de opdracht op een succesvolle wijze in te vullen.” Want met het nieuwe zuiveringsconcept wordt het ruwwater anaerobe behandeld met behulp van een RO-installatie, gevolgd door een nabehandeling die bestaat uit ionenwisseling (IEX), calcietfiltratie (CaF) en beluchting & ontgassingstorens (BOT). Daarnaast zijn er duurzame optimalisaties doorgevoerd in de productieprocessen. Dit heeft geleid tot een lagere CO2 footprint.

Peter-Spijkerbosch---projectleider-LR-vierkant

BIM is de key

Kortom: een opdracht waar veel bij komt kijken. Niet alleen op het gebied van de uitvoering, maar ook andere facetten hebben volop aandacht. “Want zowel engineering, fabricage, montage en in bedrijfstelling moet met directieleveringen, nevenaannemers, partners en leveranciers nauw worden afgestemd en in de goede banen worden geleid”, vertelt Jos Wolkotte. Hij is bij ADS Groep werkzaam als Lead engineer en houdt zich bezig met 3D-modelleren. Ook wel bekend onder de noemer BIM (Building Information Modelling); een terminologie die tegenwoordig een begrip is in de bouwwereld. Jos licht nader toe: “In september vorig jaar, zijn we gestart met de engineering van het nieuwe waterzuiveringsstation. Dat willen zeggen; het uitwerken tot een detailontwerp van de civiel-, werktuigbouwkundig- en elektrotechnische installatie. Samen met onze partners hebben we de spelregels voor het 3D-modelleren in een BIM-Coördinatieplan vastgelegd. Hierin hebben we bepaald wie welke informatie, op welk moment en in welk formaat aanlevert. Op deze manier kun je in een vroeg stadium ontwerpbesluiten zichtbaar maken, eventuele knelpunten detecteren en oplossen. Met als resultaat, minder faalkosten in de uitvoering en een tijdige oplevering. Zowel de opdrachtgever als de aannemer plukken hier de vruchten van.”

voloreperor accabo. Elenis excesequost, apitat

Omgevingsmanagement

Inmiddels wordt er op de bouwplaats hard gewerkt aan de uitvoering. Peter vertelt: “Hierbij is ook een stukje omgevingsmanagement van belang. We houden met onze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening met de omwonenden. Zo hebben we logistiek gezien een speciale route gekozen die niet door het dorp loopt, maar via de Lekdijk gaat. Daarnaast zorgen we ervoor dat omwonenden weten wat er op het bouwterrein gebeurt en in hoeverre zij hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Dit doen we met een digitale nieuwsbrief die iedere twee maanden in de mailbox verschijnt. Verder is er ook één aanspreekpunt voor de bewoners. Dat maakt dat we snel kunnen schakelen als er onverwacht toch zaken zijn waar onze buren tegenaan lopen. Een goede relatie met omwonenden is voor Oasen erg belangrijk.” 

Net na de bouwvak, is de begane grondvloer gestort. Daarna krijgt het station steeds meer vorm en zal er onder meer gewerkt worden aan de technische installatie en de staalconstructie. De collega’s op de bouwplaats gaan voortvarend te werk. “Aan het einde van het jaar hopen we ‘wind- en waterdicht’ te zijn en in de zomer van 2022 willen we de ‘sleutel’ terug overhandigen aan onze opdrachtgever Oasen”, besluit Peter.

Meer weten over dit project? Nieuwbouw Zuiveringsstation De Put - ADS Groep