Spring naar content
Artikel

Onze medewerkers
in beeld

In zijn vlog neemt Jean-Paul ons mee tijdens zijn afwisselende werkdag. We krijgen een bijzonder kijkje in de wereld van water. Zijn enthousiasme vraagt om een nadere kennismaking:

Jean-Paul Adema: mensenmens met focus op resultaatgericht werk

“Samenwerken werkt”

Toen Jean-Paul Adema 2,5 jaar geleden bij ADS Groep begon, nam hij een goed gevulde rugzak vol ervaringen mee. Hij vertelt: “Ik heb een civiele achtergrond en werk al ruim dertig jaar in de aannemerij. Leidinggeven aan integrale projecten is hierbij iets dat als een rode draad door mijn carrière loopt.” Bij ADS Groep is hij in dienst als Projectmanager/Teamleider Water. Zijn drijfveer? “Samenwerken. Want als je dát goed organiseert, dan krijg je de beste resultaten.”
Het was dan ook geen verrassing dat naar aanleiding van zijn persoonlijkheidsanalyse zijn kerncompetenties als mensenmens en resultaatgericht werden omschreven. Jean-Paul legt uit: “Het werken met mensen vind ik geweldig. Niet alleen met mijn collega’s, maar juist ook met opdrachtgevers en ketenpartners. Het delen van mijn kennis en ervaring met anderen en het beste uit mensen halen, geeft mij energie. Bovendien stelt het mij in staat om mijzelf blijvend te ontwikkelen.”

Resultaatgericht werken

Het resultaat verliest Jean-Paul daarbij nooit uit het oog. “Met elkaar stel je doelen vast. Mijn competenties sluiten daarom ook goed aan bij het werken in bouwteams. Ik stel vaak de vraag: als je met elkaar wilt samenwerken, wat levert ons dat dan op? Dat is naast het commerciële belang, ook vooral het plezier hebben in het werk en natuurlijk een tevreden opdrachtgever. Ik creëer de randvoorwaarden voor samenwerking en duurzame innovatie, waarbij de belangen van alle partijen voorop staan en gewerkt wordt aan een voor alle betrokken partijen optimaal resultaat. Als dat allemaal lukt, ben ik een heel gelukkig persoon.”

Een pluim

Het werken met waterschappen ervaart Jean-Paul als prettig. “Je merkt dat het soms even zoeken is naar de juiste koers met de nieuwe contractvormen. Maar dat vormt tegelijkertijd een mooie uitdaging. En met elkaar kom je daar wel uit.” Op het RWZI Ede leidde dat tot een bijzondere prestatie. Jean-Paul vervolgt: “Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft ons in het kader van ‘Past Performance Metingen’ beoordeelt met een 9,8. Een prachtige bekroning op het werk van al onze collega’s en het gehele projectteam.”

In beweging

Al met al heeft Jean-Paul het naar zijn zin op zijn relatief nieuwe werkplek. Hij maakte destijds de keuze voor ADS Groep vanwege het ondernemerschap van de organisatie. Iets dat de directie uitstraalt. “Bovendien sprak de nieuwe koers mij aan. De markt, maar ook de maatschappij verandert, daar moet je in meebewegen. Ik geloof niet in stilstand, maar in groei. Daar probeer ik iedereen in mee te krijgen.”

De verbindende factor: Roy Seggelinck

Thuis in samenwerken

Doetinchem, zomaar een stad in de achterhoek. Een streek waar rust, ruimte en gemoedelijkheid de ingrediënten zijn van het dagelijkse leven en waar de ‘D’ran-mentaliteit’ de bewoners typeert. Tevens ook de plek waar Salesmanager Roy Seggelinck geboren en getogen is en waar hij met zijn gezin nog altijd woont. Deze roots vormen de basis van zijn carrière waarin samenwerken altijd de hoofdrol heeft gespeeld. Sinds een klein jaar is hij als Salesmanager werkzaam bij ADS Groep en zijn we benieuwd naar zijn verhaal.

De basis
“Ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Het koppelen van mensen en het leggen van connecties, op welk vlak dan ook, is altijd mijn kracht geweest. Om op deze manier samen te bouwen aan mooie resultaten. Dat vind ik mooi”, lacht hij. Vorig jaar september startte zijn nieuwe hoofdstuk bij ADS Groep. Een werkgever die ook past bij zijn persoonlijkheid. “Oplossingsgericht werken en een aanpakkers-mentaliteit, dat is iets wat bij mijn Achterhoekse achtergrond aansluit. Er zijn geen dubbele lagen en collega’s zijn recht door zee.”

Goed beslagen ten ijs
De eerste maanden van zijn nieuwe functie bestond vooral uit het leren kennen van de organisatie, de producten en de markt: “Met daarin de focus op het leren kennen van de mensen, hun achtergrond en expertises. Want om vraagstukken van de klanten te beantwoorden, gaan we eerst intern om tafel. Ik ben geen techneut, dus om een klantvraag goed te beantwoorden heb ik de kennis uit onze organisatie absoluut nodig”, knipoogt hij. “Op deze manier brengen we de verschillende visies samen, creëren we binnen de organisatie draagvlak en nemen we vervolgens verdere stappen. Ik streef ernaar om het project van begin af aan goed in te richten; daar hebben we later in het traject ook profijt van.”

Wie zaait zal oogsten

Wij geloven in een toekomst waarbij vanuit een fabrieksmatige omgeving modulair en circulair toegeleverd gaat worden. Intern is inmiddels de basis gelegd. Maar ook extern zijn er ook de nodige inspanningen verricht. “Ik richt me op het vertellen van het ADS-verhaal, vooral aan de mensen die onze organisatie nog niet als ADS Groep kennen. Inmiddels wordt er een andere koers gevaren. Die mag vertelt worden. Maar ik ga stap voor stap te werk. Ik investeer veel tijd in bellen en het leggen van contacten om vervolgens een concreet vraagstuk van onze potentiële opdrachtgever mee naar huis te nemen. Mijn doel is om de business case helder te krijgen. Waar ligt het exacte vraagstuk? Waar liggen raakvlakken? Waar en hoe kan ik helpen? Op die manier kom ik graag met potentiële opdrachtgevers in gesprek.”

En ook hier ziet Roy het verbinden van de juiste partners als zijn taak. Hij vervolgt: “Primair is het mijn verantwoordelijkheid om invulling te geven aan onze productiefaciliteit in Goor. Maar het samenbrengen van mensen dat uiteindelijk tot mooie dingen leidt, ligt hieraan ten grondslag. Wij hebben hier ruim 16.500 m2 aan productiefaciliteit, dus er ligt een mooie uitdaging voor mij. Zo zijn er bijvoorbeeld slimme technologiebedenkers, die vervolgens niet de faciliteiten hebben om te produceren of op te kunnen schalen naar gelang de vraag van hun opdrachtgevers. Wij hebben als organisatie de mogelijkheid om te ondersteunen tijdens engineering, vervolgens het project tijdens het maakproces te leiden en uiteindelijk te realiseren. Ik zie het als een kans om bedenkers en makers samen te brengen.”

Toekomstvisie

En de toekomst? Hoe ziet Roy die voor zich? “We zijn bij ADS Groep Toelevering Water van oudsher goed in het leveren van (modulaire) oplossingen voor de watermarkt. Dat is onze basis en dat blijven we doen voor zowel onze interne projectorganisatie als voor externe opdrachtgevers. Maar wij zijn als ADS Groep Toelevering Water in staat om breder te acteren dan enkel de watermarkt. Dit doen we als co-maker van modulaire systemen voor andersoortige markten. Denk daarbij aan alternatieve energie, afvalverwerking of in de food. Dit zijn markten waar met modulair bouwen en circulariteit grote stappen worden gezet en waarbij we als co-maker prima invulling aan een maakvraagstuk van onze opdrachtgever kunnen geven. Daarbij zijn we niet per se gebonden aan de Nederlandse landsgrenzen. Alhoewel we deels afhankelijk zijn van externe ontwikkelingen, zit ik graag zelf aan het stuur. En dat begint met het leggen van een eerste contact. Inspanningen van vandaag zijn niet direct ‘morgen’ zichtbaar, maar zoals Johan Cruijff zei; ‘Je moet schieten om te scoren’.”